Schildersbedrijf Noom

Privacy Statement

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Indien u via de website een mail aan Schildersbedrijf Noom verstuurt, wordt u in sommige gevallen gevraagd om de volgende gegevens:

  1. Naam en adresgegevens
  2. Contactgegevens
  3. Bankrekeningnummer (alléén bij automatische incasso)

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en voor het incasseren van uw betalingen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Wij zullen uw gegevens niet delen met derden.

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Schildersbedrijf Noom b.v.
J.L.M. Noom
Geulweg 33a 4695 RE Sint-Maartensdijk
administratie@schildernoom.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.