Schildersbedrijf Noom

Behouden voor de toekomst

Ons erfgoed is kwetsbaar. Bij Noom voelen we ons extra betrokken bij het erfgoed in onze regio. Zo onderhouden we regelmatig monumenten waar onze voorouders al aan werkten. Sinds 2021 dragen we officieel het certificaat Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg van Stichting ERM.

Onze land en met name onze regio is rijk aan cultureel erfgoed en het is onze taak om mee te werken dit bezit voor de toekomst te behouden. De provincie Zeeland telt ruim 1.200 geregistreerde rijksmonumenten. Daar moeten we zuinig op zijn.

Vanaf de oprichting in 1902 bestaat Noom uit professionals en kwaliteitschilders. Met name op het gebied van historisch schilderwerk aan monumenten. Noom kijkt verder dan het aanbrengen van een verfsysteem. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de restauratie-ethiek om oude, goed functionerende materialen zoveel mogelijk te behouden. Dat geldt allereerst voor de historische ondergronden waarop wij het schilderwerk aanbrengen. Daarom maken we altijd eerst een opnamerapportage. Dit rapport bevat een uitgebreide weergave van de technische staat, inclusief foto’s en bouwkundige tekeningen. In dit rapport staan ook voorstellen voor de herstelwijze van de aangetroffen gebreken. De laatste jaren hebben we bij Noom talloze monumentale projecten uitgevoerd zoals onderhouds- en schilderswerk aan het stadhuis in Veere, diverse molens, kerken en andere monumenten door heel ons werkgebied.

Historisch schilderwerk

Noom voldoet als een van de weinige schildersbedrijven in Nederland aan de strenge eisen voor historisch schilderwerk. Onze vakschilders beheersen ambachtelijke schilderstechnieken, zoals marmerimitaties, vergulden, wikkeltechnieken en patineerwerk. Onderhoud aan monumentaal vastgoed vraagt om kennis en kunde. Bij Noom is uw historisch schilderwerk in deskundige handen.

Bewezen kwaliteit

Het is onze missie om te behouden wat anderen met zoveel zorg hebben opgebouwd. Dat betekent in de praktijk dat Noom altijd kwaliteit levert. Naast de vele, opgeleverde restauratieprojecten vormt ook het ERM-certificaat hier een bewijs van.